top of page

Waarom praten we niet over seks?

Gebaseerd op de Netflix documentaire serie ‘The principles of pleasure’.

Aandacht voor seksualiteit

Het doel van deze blogpost is niet het verkopen van een product of dienst. Het is jullie bewust maken van het feit dat seks een vaak onbesproken onderwerp is. Een taboe gecreëerd door maatschappij, geschiedenis en wetenschap. Geschiedenis? Ja geschiedenis. Vroeger was seksueel genot, vooral bij vrouwen, een zonde. Vrouwen werden in bedwang gehouden en werden gezien als onderdanigen die moesten zorgen voor voortplanting. Dit zijn harde woorden en zullen niet voor iedereen herkenbaar zijn, gelukkig! Deze documentaire geeft aan dat vrouwelijk genot gezien mag worden en dat we de geschiedenis kunnen herschrijven met onze eigen generatie. Een inspirerende documentaire met feiten en mythes. Het heeft mijn ogen geopend en me nieuwe lessen geleerd.


“Wist je dat de anatomie van de volledige clitoris pas wetenschappelijk is onderzocht in 2005?”


Hoe bizar is dat?! Dit komt grotendeels door de taboe rondom seksualiteit en vrouwelijk genot. De wetenschap heeft geleden onder mythes die van oudsher als feiten werden beschreven, maar eigenlijk heel anders in elkaar zitten. De gezondheidszorg is voor een groot deel gebaseerd op het mannelijk lichaam. Dit zorgt ervoor dat bijwerkingen van behandelingen of medicatie niet gezien worden of niet op voorhand bekend worden gemaakt. Een voorbeeld wat wordt gegeven in aflevering 2 is het veranderen van (seksuele) reacties in je lichaam na immuuntherapie. Bij non-binaire mensen of transseksuele mensen is nog minder informatie beschikbaar, waardoor niet voor elke behandeling de juiste voorlichting kan worden gegeven. Dit begint al bij de opleiding van dokters. Wanneer zij de informatie niet aangeleerd krijgen, hoe moeten ze dat dan in godsnaam weten en juist overdragen op mensen?


We kunnen nog zoveel leren

Verlangens, genot en genitale reactie liggen dicht bij elkaar maar zijn drie verschillende gebieden van seksualiteit. Wanneer deze gebieden niet op een lijn liggen ontstaat seksuele tegenstrijdigheid. Soms wordt de vagina vochtig, maar zit je met je hoofd nog bij de afwas. Is dat erg of raar? Nee natuurlijk niet! Genot beleef je wanneer je lichaam en brein op een lijn liggen. Als je niet ‘in het moment’ zit noemen ze dit spectatoring. Over deze onderwerpen alleen al kunnen onderzoekers bladzijdes vol schrijven.


“Hoe erg is het dat wij als mensen onszelf aangeleerd hebben niet over seks te praten? Het is een essentieel onderwerp van het leven. Omdat we soms zo weinig informatie van seks mee krijgen, vinden we het moeilijk om ons gevoel uit te drukken in woorden en praten we er niet over.” - Manouk


Ja, dat mag.

Naast alle kennis over waar genot vandaan moet komen, geven experts en dokters aan dat communicatie ontzettend belangrijk is om genot echt te ervaren. Het voelt soms alsof praten verplicht is en de seksuele spanning weg neemt maar, het is essentieel om je grenzen aan te geven en te vertellen waar jij als mens behoefte aan hebt om genot te ervaren. Seksueel trauma, in welke vorm dan ook, kan een barrière zijn om genot te ervaren. Hierover praten met je partner of iemand anders waar jij je veilig bij voelt, zorgt ervoor dat die barrière verlaagt.

Toestemming geven begint al op jonge leeftijd. Kinderen leren verschillende impliciete lessen over hun lichaam en het recht daarover te beslissen. Dit gebeurt zonder dat je het door hebt. Er ligt veel druk op kinderen om hun familieleden te knuffelen. Het wordt als ‘normaal’ gezien, maar vaak wordt er niet bij stil gestaan of kinderen dit wel echt willen en of ouderen hier ook toestemming voor hebben vanuit het kind. Dit soort gebeurtenissen kunnen er in de toekomst voor zorgen dat je over je eigen grens heen gaat in situaties die als ‘normaal’ worden gezien, zonder te beseffen dat je dit niet prettig vindt en dus mag afwijzen.


Toekomst van seks

Er is veel hoop voor de toekomstige generatie volwassenen als het gaat om seksualiteit en intimiteit. Door internet zijn jongeren zich bewuster van het feit dat het aangeven van je grenzen goed is. Zij zien veel dingen op internet en creëren hun eigen seksueel beeld met voorkeuren, hun eigen ‘normaal’. En, met toestemming van alle partijen, is het toegestaan om alles te doen waar jij genot door ervaart!


Deze post is voor leesplezier en informatie en kan niet gezien worden als medisch advies.

Comentarios


bottom of page